Гаранционни условия

Гаранционният срок на устройството / модула е посочен в гаранционната карта и започва да тече от датата на продажба / ремонт.

При проявяване на дефект в рамките на гаранционния период, моля обадете се на телефоните, посочени в оригиналната гаранционна карта. Дефектното устройство / модул  следва да се транспортира директно до нас.

Условията за предоставяне на гаранция могат да варират и се определят от търговската политика на “avto-elektronchik.bg”. За допълнителна информация можете да се свържете на посоченият телефон. 

1.  ПРИЕМ В СЕРВИЗ 

Дефектните устройства / модули, трябва да бъдат доставени до нас на посоченият адрес, с куриер или лично или да бъдат доставени в офис на куриерска фирма Еконт: Офис гр.София, Офис Еконт Бизнес Парк, ж.к Младост 4, бл.438

Лице за контакт: Владислав Викторов

 Тел: 0886339978.

 

2. УСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕФЕКТ 

След получаването на устройството / модула в сервизния център, той се диагностицира от сервизнен специалист и се извършват необходимите действия за отстраняване на дефекта.

3. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГАРАНЦИЯТА 

Мерките за изпълнение на гаранцията могат да бъдат:
   - ремонт на устройтвото / модула;
   - частична или цялостна замяна;
   - възстановяване стойността на ремонта на устройтвото / модула, ако не е възможно друго решение;

Във всички изброени случаи срокът за изпълнение на гаранцията е един календарен месец.

4. ВРЪЩАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО / МОДУЛА КЪМ КЛИЕНТА 

След привеждането на устройството / модула в изправно състояние, той ще бъде изпратен обратно до адреса, посочен в заявката, по куриер или предаден лично на клиента, според неговото желание. Времето за доставка за България е 48 часа. Възможно е някои населени места да се обслужват по предварително фиксиран от куриера график, в тези случаи доставката може да бъде повече от 48 часа.

Гаранционният срок се удължава с времето на престоя на уреда в сервиза. Този интервал се счита от момента на постъпването в сервиза до привеждането на продукта в изправно състояние и изпращането му по куриер или уведомяването на клиента, че може да получи своята техника в съответния сервиз.

Не се счита за  рекламация всякакъв вид хардуерна и софтуерна манипулация (настройване, тунинговане и промяна) на оригиналния софтуер и хардуер заложени от производителя.